Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim ve gelişen teknoloji bizlere birçok imkân sunmaktadır. Bu imkânlar yelpazesi ve hızlı kentleşme olumlu etkilerinin yanı sıra insan ile doğa arasındaki ilişkinin giderek zayıflamasına neden olmaktadır. Yaşanılan çevrenin tarihi, kültürel, arkeolojik, doğal zenginliklerine ve doğada deneyimlenebilecek bilimsel süreçlere yönelik farkındalığın azaldığı görülmektedir.

Bu farkındalığı oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik formal eğitim süreçlerinin çoğu zaman kapalı sınıf ortamlarında teorik bir çerçevede ve teknolojik araç gereçler desteğiyle görsel ve izlenimsel olarak bireylere kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak doğayla iç içe olmayan bu eğitim ortamlarının bireyler için anlamlı olmadığı ve içselleştirilemediği görülmektedir.  Oysaki doğanın en kadim eğitim ortamı olduğu ve bütün disiplinleri bünyesinde barındırdığı unutulmamalıdır.


Çocuklarımıza doğa ortamında sunulacak eğitim etkinlikleri; doğal çevreye olan adanmışlıkları, biyosfere duydukları kaygı ve doğaya bağlılıklarının yapılandırılmamış bir harmonide kazandırılmasına etki edecektir. Hazırlanan bu proje ile bilimsel, kültürel, tarihi, arkeolojik, etnografik, sosyal, sportif, astronomik ve sanatsal etkinlikleri içeren multidisipliner ve keşfedici bir yaklaşım ile “doğada eğitim, doğayla eğitim” sloganı ışığında kazanımlar edinmek amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Adıyaman iline ait doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginliklerle beraber bilimsel süreç becerileri kazandırmaya yönelik özgün etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Projenin hedef kitlesi olarak Adıyaman ili merkez ilçede temel eğitim düzeyinde öğrenim gören e-okul sistemine kayıtlı olan 8. Sınıfta öğrenim gören çocuklar planlanmıştır. Proje kapsamında etkinlik ve faaliyetlerin; Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi, Adıyaman Üniversitesi, Astronomi Gözlemevi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Adıyaman Müzesi, Pirin Perre Antik Kanti, Karadağ, Çelikhan Çat Barajı ve Yüzen adalar, Alabalık Tesisi, Doğanlı Çınarı Doğal Anıtı, Çelikhan Doğal İçmesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Eğri Çayı Vadisi ve Kervansaray Botanik Parkı olarak belirlenen yerlerde gerçekleştirilecektir. 

Proje sonunda katılımcıların doğal ortamlarda keşfedici ve doğayı sevdiren etkinliklerle bilinçli birer doğa gönüllüsü olmaları; sorgulayan, keşfeden, doğada bilimsel süreçleri tanıyan, doğal-tarihi ve kültürel emanetlere karşı koruma bilincine sahip bireyler olmaları sağlanmış olacaktır.