PROJENİN AMACI

Bu projede katılımcıların bilimsel, kültürel, tarihi, arkeolojik, etnografik, sosyal, sportif, astronomik ve sanatsal etkinliklerle doğal ortamlarda keşfedici ve doğayı sevdiren bilinçli birer doğa gönüllüsü olmaları; sorgulayan, keşfeden, doğada bilimsel süreçleri tanıyan, doğal-tarihi ve kültürel emanetlere karşı koruma bilincine sahip bireyler olmaları amaçlanmıştır.

Bu temel amaç doğrultusunda belirlediğimiz alt amaçlar şunlardır:

 
•    Doğa ile ilgili bilimsel süreçleri becerileri yerinde deneyimlemek.
•    Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre entegrasyonunu sağlamak.
•    Adıyaman ilindeki doğal-tarihi ve kültürel emanetleri tanıyarak ve deneyimleyerek bunlara yönelik koruma bilinci geliştirmek
•    Tarihi eser, belge ve kalıntıları tanımak ve önemini kavramak. Katılımcılara arkeolojik kazı deneyimi yaşatmak.
•    Doğa sporlarını ve doğada oynanan oyunları katılımcılara tanıtmak ve katılımcıları bu sporlara özendirmek.
•    İlimizde yetişen tahıl ürünlerinin neler olduğunu, sınıflandırılmasını ve nasıl analiz edildiğini temel düzeyde kavramak
•    Doğayla iç içe yaşayan köy halkının sosyal, kültürel, ekonomik yapısı, doğal geçim kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak
•    Doğada drama, şiir, resim, müzik ve çeşitli sanatsal aktivitelerle doğal, tarihi ve kültürel mekânları ilişkilendirmek.